Appen för WordPress i Android

När jag bloggar i Galaxy Tab så använder jag den App för WordPress i Android som man kan ladda hem gratis.

En detalj i Appen vill jag lyfta fram. I och med att jag inte har något stöd för rättstavning så korrläser jag alltid mina inlägg efter att jag publicerat dem. Jag har exempelvis svårt  med att få till ”Android”. Det blir nästan alltid det felstavade ”Andoid”. Men det kanske i sin tur beror på att jag skriver barnböcker eller sagor och har fallenhet för barnspråk.

Nåja, det var inte det jag ville berätta om utan editorn i Appen. När jag vill ha en ny rad så skriver jag in ett ”Enter”. När jag vill ha en blankrad mellan mina ”Stycken” så skriver jag två ”Enter” efter varandra.

Eftersom jag rättar stavfel och annat i redigeringsläget efteråt så ser jag hur bra Appen fungerar. Man hamnar i HTML-läget i redigeringsläget, vilket är utmärkt! I den ser jag att Appen fattat skillnaden mellan ”br” och ”p”. En tryckning på ”Enter” blir alltså ”br” för ny rad och två ”Enter” efter varandra blir alltså ”p” för nytt stycke. Hur bra som helst!

Behovet av min Laptop?

Jag märker när jag nu sitter uppe i vårt fritidshus uppe i Bjurs att jag ännu inte känt något behov av att ta fram Laptopen. Istället hanterar jag mitt datoriserande via Galaxy Tab. Jag twittrar, läser Facebook, Nyheter på ett antal nättidningar samt skriver ett blogginlägg (det här).
Av ovansttående ska du förstå att man kan använda en pekplatta rätt mycket i en mobil tillvaro. En detalj som gör att jag tar fram Tabben beror på snabbheten. Snabbheten att komma igång! Ett tryck på en knapp samt en svepning med fingret samt val av den app som jag ska använda för tillfället. 3G eller det snabbare HDMI ger tillfredställande hastighet.
Det jag vill få dig att förstå är att jag upplever pekplattan som mer användbar än vad jag från början förväntade mig.
En annan iakttagelse är att mejl mer och mer får ge vika för de sociala medierna typ Twitter, Bloggen samt Facebook. Även där handlar det om enkelhet och snabbhet.