Jämförelser mellan CBT och en Bok

Egentligen är en bok och ett CBT-system (Computer Based Training) samma sak. En samling av kunskapsförmedling. Speciellt om boken handlar om IT, Ledarskap eller något annat ämne inom kategorin fakta.

Likheter

 • Strukturerad information
 • Omfattande och detaljrik
 • Ger ny kunskap till läsaren/eleven
 • Texter och bilder
 • Vissa böcker har tester i likhet med CBT efter varje avsnitt/kapitel
 • Innehållsförteckning där CBT:n ofta har innehållsförteckningen i vänsterspalten

Olikheter

 • Boken behöver ingen inloggning till skillnad mot CBT
 • CBT kan rättas/korrigeras omgående vilket man inte kan med boken
 • I en CBT kan kursledaren följa varje elev kontinuerligt vilket man inte kan i en bok
 • Inom ett företag kan chefen följa de anställdas progress i CBT-systemet
 • Ett CBT-system kan skapa och skicka ett kursdiplom så snart sista frågan är besvarad
 • Ofta vill eleven ändå printa ut varje avsnitt för att bearbeta materialet med penna och suddgummi. Sparar eleven dessa utskrifter så blir slutresultatet en form av bok som är rätt kladdig och i lösbladssystem. Om man inte sätter in allt i en pärm med innehållsregister och allt. Det jobbet slipper man med en bok.
 • En bok är vackrare i bokhyllan än en pärm
 • Tillgången till CBT:n försvinner i allmänhet efter en viss period, boken har man kvar för att använda som uppslagsverk senare i livet.

CBT är rätt kul!

Jag går en CBT-kurs – Computer Based Training, just nu och upplever det som rätt kul. Det som är intressant för min del är att rollerna är ombytta. Jag har tidigare tillsammans med en duktig programmerare skapat ett CBT-verktyg som vi då kallade för IET – Interactive Education Tool. Min roll var dels att dokumentera hur man använde verktyget samt att skapa kurserna. Så mitt intresse är dubbelt. Kul att se upplägget och tekniken men även hur kunskaper och övningar samverkar. Jag känner igen hur det en gång gick till när vi skapade IET och kurserna..

En annan detalj är hur man via CBT lär in nya saker. För min del så funkar det bäst om jag skriver ut varje avsnitt och jobbar med papper och penna för att därefter gå in i dialogen och svara på frågorna. Det stämmer även väl med min åsikt att inlärning är upprepning, upprepning och åter upprepning. Eller som det heter;

Övning ger färdighet!