Tankspriddas Riksförbund

imageJag har just betalat in medlemsavgiften till Tankspriddas RiksförbundVi som ibland glömmer efter ett tips i Facebook från en av mina hjälpsamma vänner. Pinsamhetens rodnad har med anledning av detta drabbat min kinder. Jag inser att hela min bokserie handlar om min egen kamp för att komma ihåg saker och ting, speciellt min bok om Outlook.

Det slår mig dessutom att jag i brist på självinsikt envist dolt detta tillkortakommande bakom devisen “Ständig förbättring”. Beviset för denna min egen brist på självinsikt kan tydligt ses av min tolkning av förkortningen PIM som jag helt fräckt expanderat till “Personligt Invecklat Material”.